Roofvis

Nederland is in Europa uniek als het gaat om het vissen op roofvis. Niet alleen hebben wij in ons land geen tekort aan water, de gesteldheid is ook nog eens heel divers. Van prachtige polderwateren in het westen, tot meanderende kleine beken in het oosten, uitgestrekte meren en kolkende watermassa in het rivierengebied. En dan nog de mooie langgerekte kust die ons land rijk is. En alles binnen een paar uur rijden. Elk water vraagt om een andere aanpak, en er zijn technieken genoeg om deze wateren te belagen.

Sinds het verbod op levend aas voor roofvis is het vissen met blinkers en pluggen op snoek vanaf de kant misschien wel de meest beoefende tak van het kunstaasvissen. Een hengel van 30 a 40 gram werpgewicht, een paar pluggen en blinkers, het juiste onthaak gereedschap in een klein tasje en er kan een dag gevuld worden met werpen op snoek. Snel op zoek naar azende vis, struinend langs een poldersloot of stadswater.

Op groot water gaan we heel anders te werk. Hengels met een werpgewicht van 100 gram of meer zijn geen uitzondering. Trollend  een water in kaart brengen en dan de hotspots uitwerpen op zoek naar snoek met aas wat net wat meer water wegzet en zo eerder opgemerkt wordt in de grote watermassa. Aas van 20 cm en groter wel te verstaan. Voor een snoek geen enkel probleem.

Op die grote wateren is ook snoekbaars ruim vertegenwoordigd. Verticalend  met shads of op de fireball komen duizenden vissers in Nederland  jaarlijks oog in oog met deze mooie stekeldrager.  Met grove baars en snoek als prima bijvangst. Maar ook hier kan op snoekbaars en baars werpend worden gevist met de dropshot of met kleinen pluggen en spinners. Ook met dit kleinere kunstaas kan het water trollend worden verkend, en zo in kaart worden gebracht. En niet zeldenbewijst deze techniek zich als de beste methode.

Ditzelfde kleine aas is natuurlijk net zo goed vanaf de kant inzetbaar. Kantvisserij is nog steeds voor velen nummer 1. Met pluggen en spinners, lepels en pilkers, shads en dropshot. Allen prima toe te passen voor alle stekeldragers. Een lichte spinhengel van  20 gr volstaat.

Op de rivieren in Nederland liggen misschien wel de mooiste stekken. Ook hier wordt werpend vanaf de kant met softbaits en op de dropshot de nodige vis gevangen. Er wordt vaak net wat grover gevist als op stilstaand water. Dikkere lijnen, zwaardere loodkoppen en ook vaak een stalen onderlijn voor de ruim aanwezige snoek. Ook met kleine pluggen en spinners is prima vis te vangen. Een dag waarop snoek , snoekbaars, winde, baars en niet te vergeten roofblei  wordt gevangen, behoort tot de mogelijkheid.

Vanaf de boot jagers op de rivier belagen is misschien wel de grootste uidaging die ons land biedt. Ook hier zijn verticalen, werpen, trollen en elke techniek hierbinnen toe te passen. Met de juiste kennis kan de beloning voor de inzet op de rivier vaak groter zijn dan waar ook. Een visserij voor mensen met een groot hart!

De juiste kennis, daar draait het om! Niet alleen kennis van materialen. Wanneer moet ik waar zijn? Dat wil iedere visser weten. Binnen elke techniek die is genoemd helpen wij u graag op weg om niet alleen kennis te vergaren over materialen, maar ook om zelf waterkennis en ervaring op te doen die nodig is om met veel plezier de jagers aan de schubben te komen. Op zoek naar misschien wel die ene vis…

Auteur: Sietse

TOP